“Best of the best” – najefikasnija zaštita od komaraca u otvorenom prostoru. Idealan za bilo kakvu aktivnost na otvorenom kao što su ribolov, lov, kamping, rad u bašti, kućne zabave u vrtu, boravak na čamcima i splavovima, otvoreni barovi, bašte restorana. Kontakt: Flyaway d.o.o. Bulevar Mihajla Pupina 10g, Beograd, Srbija, tel.: + 381 11 217 81 45
flyaway srpski flyaway en

Početna > Pomoć > Uputstvo > ThermaCell lanterna

Uputstvo za upotrebu ThermaCell lanterne

Uputstvo za upotrebu ThermaCell lanterne
1. Skinite poklopac za baterije na donjoj strani i stavite 4 AA baterije (nisu priložene), vodeći računa da budu pravilno nameštene u označenom položaju. Vratite poklopac. Baterije će davati svetlost lanterni najviše 200 sati u LOW režimu i 150 sati u HIGH režimu. flyaway lanterna uputstvo
2.Izvadite ThermaCell tabletu iz omota. Jedna tableta traje do 4 sata. Tableta menja boju od plave do bele kada se aktivna supstanca istroši. flyaway lanterna uputstvo
3. Proverite da li je ON/OFF dugme u OFF položaju. Stavite tabletu ispod rešetke na vrhu lanterne. flyaway lanterna uputstvo
4. Skinite vrh lanterne i kuglu iz osnove pritiskom na držače i podizanjem vrha lanterne dok se potpuno ne skine sa osnove. flyaway lanterna uputstvo flyaway lanterna uputstvo
5. Skinite poklopac butan bočice. Uvrnite butan bočicu u centar lanternine kugle. Proverite da li je bočica dobro uvrnuta okretanjem u smeru skazaljke na satu dok se ne zaustavi. Vratite kuglu lanterne u osnovu. Jedna ThermaCell butan bočica traje najviše 12 sati. flyaway lanterna uputstvoflyaway lanterna uputstvo
6. Da biste upalili lampu, pomerite crni prekidač na postolju lanterne. Pomerite prekidač na „LO“ za slabije svetlo, „HI“ za jače svetlo i „OFF“ ako želite da ugasite svetlo. Ako se svetlo lanterne ne pali, promenite baterije. flyaway lanterna uputstvo
7. Lanterna se može koristiti kao sredstvo protiv komaraca bez obzira na to da li je svetlo upaljeno. Naravno, da bi lanterna štitila od komaraca i letećih insekata mora biti aktivirano sredstvo protiv komaraca. Da biste ga aktivirali, pomerite „ON/OFF“ dugme u „ON“ položaj. Gas će početi da teče. flyaway lanterna uputstvo
8. Sačekajte otprilike 5–10 sekundi i pritisnite dugme „START“ 3–5 puta brzo u nizu. flyaway lanterna uputstvo
9. Da biste proverili da li je sredstvo protiv komaraca aktivirano pogledajte otvor na vrhu lanterne. Vidi se narandžasta svetlost. Ako se svetlost ne vidi proverite da li je lanterna na "ON" položaju i da li je butan bočica uvrnuta do kraja. Proverite i nivo tečnosti u bočici. Ako tečnosti nema ili je njen nivo pri dnu, izvadite bočicu i zamenite je novom ThermaCell butan bočicom. Potom ponovo stavite lanternu u "ON" položaj i pritisnite dugme "START" 3–5 puta uzastopce. Ponovo proverite da li je narandžasta lampica upaljenag. flyaway lanterna uputstvo
10. Ne dirajte rešetku; biće vrela posle nekoliko minuta. Tokom upotrebe pojaviće se vidljivo isparenje. To je normalno. Kada želite da ugasite lanternu, pomerite "ON/OFF" dugme u "OFF" položaj. Ako koristite i svetlost, povucite prekidač za svetlost u "OFF" položaj da biste je ugasili. Ostavite da se lanterna potpuno ohladi. Lanterna je sada sprema za odlaganje.  
11. Da biste zamenili istrošenu tabletu, ugasite lanternu i ostavite je da se potpuno ohladi. Novom tabletom izgurajte istrošenu tabletu. flyaway lanterna uputstvo
 
SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE:
Ne zagađujte vodu, hranu ili namirnice skladištenjem i odlaganjem.
SKLADIŠTENJE: Neiskorišćene tablete čuvati u originalnom pakovanju na suvom i hladnom mestu van domašaja dece i kućnih ljubimaca. Lanternu i butan bočice čuvati u originalnom pakovanju, daleko od bilo kakvih izvora toplote.
ODLAGANJE: Bočica za jednokratnu upotrebu; bočica se ne sme ponovo koristiti ili puniti.
Prazne bočice ili istrošene tablete: prazna pakovanja, omoti ili bočice ne smeju se ponovo koristiti. Ne probijati ili paliti prazne bočice. Bacite ih u đubre ili po mogućstvu ponudite za reciklažu.
Delimično utrošene bočice i tablete: Pozovite Centar za prikupljanje otpada koji će Vam dati uputstva za odlaganje. Ne odlažite neutrošene tablete u otvoreni ili zatvoreni sistem za odvod vode.
Stare lanterne:Baciti u đubre ili po mogućstvu ponuditi za reciklažu.